Portfolio

Annorlunda foton

Dessa foton blev inte vad jag först tänkt mig men vid närmare eftertanke blev det något helt annat, Det har huvudsakligen skapats genom att jag mer eller mindre medvetet har utsatt kameran för svårare uppgifter än den förmådde klara.

Avskalat

Här ämnar jag visa foton på diverse skal i konstellation eller solitärt.

Betraktarens öga

Någon gång i slutet av 60-talet hörde jag hundfotografen Åke Wintzell berätta om hur han försökte fånga varje hunds karaktär. Han fokuserade på ögat. Detta tog jag till mig och försöker tillämpa. Följaktligen riktar jag kameran mot de ögonen på de motiv vilka betraktar mig.

Buskar

Här ämnar jag visa foton på buskar från skog och mark.

De första försöken

Dessa foton är tagna med en Lumix LX2 och redigerade med GraphicConverter

Djur, småkryp & natur

Här ämnar jag visa foton av kryp av olika slag samt övriga mindre djur och deras miljöer.

Fauna i gråskala

Här ämnar jag visa vilda djur av alla slag och storlekar, alla i gråskala.

Fiskar

Här ämnar jag visa foton av fiskar i vatten.

Fåglar

Här ämnar jag visa foton av vilda fåglar.

I gråskala

Här ämnar jag visa foton med varierande motiv. Den gemensamma nämnaren är att de är i gråskala.

Inomhus

Här ämnar jag visa foton av varierande slag. Deras gemensamma nämnare är att de tagits inomhus

Insekter

Här ämnar jag visa insekter i olika skepnader och utvecklingsstadier. Insekter i övriga mappar kommer så småningom att flyttas hit.

Konstfoto

Här ämnar jag visa foton som jag tror kan fungera som heminredningsdetaljer. Av den anledningen har några av bildernas innehåll givits en utformning som närmar sig det grafiska.

Krukväxter

Dessa foton visar hibiskusar jag ägt, äger nu eller har korsat fram.

Känslor

Här ämnar jag visa foton som på något sätt ger uttryck för en känsla.

Landskap & Natur i färg

Här tänker jag visa landskapsfoton från hela landet, så långt som jag hunnit besöka alla landsdelar.

Landskap & natur i gråskala

Samtliga foton i det här albumet har konverterats från äldre färgfoton.

Park & Trädgård

Här ämnar jag visa prydnadsväxter från parker och trädgårdar.

Speglingar

Här kommer jag att lägga foton som visar hur moln och strandnära objekt speglas i vattnet.

Sporväxter

Här ämnar jag lägga foton på fräkenväxter, mossor, lavar, ormbunkar och svampar av olika slag.

Stadsmiljöer

Här tänker jag visa foton tagna i stadsmiljöer eller bostadsområden.

Strandnära

Här ämnar jag visa foton som hämtats från stränder av åar, sjöar och hav. Det kommer att visa växter, djur och miljöer samt i förekommande fall människor.

Svarthakedoppingarnas dans

Albumet visar en del av svarthakedoppingarna uppvaktning och kurtis.

Tamdjur

Här ämnar jag visa foton på hästar, boskap, hundar, katter och andra sällskapsdjur.

Vilt

Här ämnar jag visa foton av våra vilda djur.

Vinterfoton

I det här albumet ämnar jag visa foton som tagits vintertid men som inte är av typen ”traditionella vinterfoton”.

Örter

Här ämnar jag visa foton av vilda eller förvildade växter.

Övrigt

Här ämnar jag visa foton, vars innehåll ligger vid sidan om det jag oftast fotograferar.

Epost